,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 Operacja pn. "Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Zakładzie Mięsnym ''Żak" Sp. z o.o. mająca na celu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu uruchomienia produkcji nowych wyrobów mięsnych oraz zwiększenia wydajności prowadzonych procesów produkcyjnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakład mięsny ,,żak"

Świdnik

  • Zakład produkcyjny


Chełm

  • Hurtownia